سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام و روش تحقیق 
تدریس 
سپاه پاسدارن 
مدرس 
 
 
تاریخ حزب الله لبنان 
تدریس 
مؤسسه باقرالعلوم(ع) 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دفتر تبلیغات اسلامی قم 
مدرس 
 
 
تاریخ مرکز در تربیت محقق