مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدعلی
نام خانوادگی:میرشریفی
نخصص ها:فقه و اصول ، کلام ، علوم قرآنی

زندگی نامه

سید علی میرشریفی درسال 1337 در روستای عیسی آباد از توابع شهرستان قم به دنیا آمد.وی هم اکنون مشغول گذراندن دورۀ درس خارج فقه اصول است، و در حوزه و دانشگاه به تدریس تاریخ اسلام مشغول است. تصحیح کتاب "الجمل و النصرة سید العترة فی حرب البصرة"سید علی میر شریفی ، در دوره یازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.گروه : علوم انسانی رشته : فقه و اصول تحصیلات رسمی و حرفه ای : سید علی میر شریفی تحصیلات ابتدایی را در روستای عیسی آباد از توابع شهرستان قم گذراند و در سال 1356 برای فراگیری علوم اسلامی وارد حوزۀ علمیۀ قم شد و از محضر اساتیدی چون آیت ا... جوادی آملی، آیت الله حسن زادۀ آملی، آیت ا... شیخ جواد تبریزی، مرحوم آیت ا... شیخ محمدعلی مدرس افغانی، حجةالاسلام و المسلمین سید جعفر مرتضی عاملی و حجة الاسلام والمسلمین شیخ رضا استادی بهره گرفت. همزمان با تحصیلات حوزوی، دروس جدید را نیز ادامه داد. و در سال 1363 موفق به دریافت دیپلم شد.استادان و مربیان : سید علی میر شریفی از محضر اساتید و آیت عظام ،آیت ا... جوادی آملی، آیت الله حسن زادۀ آملی، آیت ا... شیخ جواد تبریزی، مرحوم آیت ا... شیخ محمدعلی مدرس افغانی، حجةالاسلام و المسلمین سید جعفر مرتضی عاملی و حجة الاسلام والمسلمین شیخ رضا استادی استفاده کرده است.مشاغل و سمت های مورد تصدی : سید علی میر شریفی هم اکنون مشغول گذراندن دورۀ درس خارج فقه اصول است، و در حوزه و دانشگاه به تدریس تاریخ اسلام مشغول است.جوائز و نشانها : تصحیح کتاب "الجمل و النصرة سید العترة فی حرب البصرة"سید علی میر شریفی ، در دوره یازدهم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد.