دایرة المعارف بتهای جزیرة العرب «الاصنام»
45 بازدید
محل نشر: کیهان فرهنگی » آذر 1365 - شماره 33 (2 صفحه - از 21 تا 22)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی