هدف تعلیم و تربیت اسلامی سوق دادن به سوی خداست
47 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) مهر 1380 - شماره 82 (2 صفحه - از 16 تا 17)
تعداد شرکت کننده : 0